Podium voor jongeren
met een beperking

Podium W

Muziektheater met en door jongeren met een beperking

Missie / Visie

Podium W biedt jonge mensen met een beperking een kans om zich te ontwikkelen op het gebied van spel, dans en zang.
Muziek, dans en spel worden op maat geschreven waarbij rekening wordt gehouden met de individuele kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren.
De jongeren zijn afkomstig uit Helmond en omgeving, in de leeftijd vanaf V.S.O.
Vanaf september wordt, in wekelijkse repetities o.l.v. een regisseur en 2 lesassistenten, toegewerkt naar een muziektheaterproductie voor publiek in een theaterzaal.
Voor het Beleidsplan 2014-2017 klik hieronder op link.

Beleidsplan Podium W 2014-2017.pdf

Verbinden en integreren

In aanloop naar en tijdens de voorstelling leveren kinderen, jongeren en volwassenen uit verschillende maatschappelijke geledingen hun bijdrage.

Ontwikkelingskansen voor jonge professionals

Podium W biedt jonge professionals een kans zich te profileren op het gebied van o.a.:

  • Script schrijven
  • Arrangeren muziek combo
  • Choreografie en dans
  • Ondersteuning gebarentaal
  • Bouwen website.