Missie / Visie

Podium W biedt jonge mensen met een beperking een kans om zich te ontwikkelen op het gebied van spel, dans en zang.
Muziek, dans en spel worden op maat geschreven waarbij rekening wordt gehouden met de individuele kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren.
De jongeren zijn afkomstig uit Helmond en omgeving, in de leeftijd vanaf V.S.O.
Vanaf september wordt, in wekelijkse repetities o.l.v. de regisseur en lesassistenten, toegewerkt naar twee uitvoeringen in Theater Het Speelhuis in Helmond.

Verbinden en integreren

In aanloop naar en tijdens de voorstelling leveren kinderen, jongeren en volwassenen uit verschillende maatschappelijke geledingen hun bijdrage.

Platform professionals

Podium W is tevens een platform voor professionals om ‘op maat’
theater te maken voor mensen met een beperking, op het gebied van:

  • Script schrijven
  • Arrangeren muziek combo
  • Choreografie en dans
  • Decor en vormgeving PR
  • Bouwen en onderhoud / update website.